เนื้อหา

 หากVDOไม่ขึ้นกดที่นี้ หรือ http://www .youtube.com/watch?v=hqMSiqrY-r8

มหัศจรรย์คลื่นไฟฟ้าสมอง

ด้วยความมุ่งมั่นในวัยเด็กที่มีคุณป้าป่วย­เป็นโรคอัมพาต ไม่สามารถสื่อสารได้ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ จึงอยากที่จะหาทางที่จะค้นคว้าว่าสิ่งใดที­่สามารถสื่อสารนอกเหนือจากคำพูด และภาษาทางร่างกายได้ ในที่สุดจึงเลือกศึกษาด้านสัญญาณสมอง จนจบปริญญาเอก และทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยนวัต­กรรมของคลื่นสมองเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

 

 

ข้อมูลนำมาจาก

embed video plugin powered by Union Development