Get Adobe Flash player

ข้อมูลสินค้า

สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบอย่างดีจากเรา 

 

Login Form

974879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
13519
26293
866218
156225
38919
974879

Your IP: 54.80.81.223
Server Time: 2018-05-22

เนื้อหา

หลังการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นระบบ

โปรแกรมควบคุมการทำงาน  จะเป็นส่วนที่สำคัญมากของระบบการควบคุมอัตโนมัติ  ดังนั้นโปรแกรมควบคุมจะต้องมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ  มีโครงสร้างของโปรแกรมที่ดี  ทำความเข้าใจง่าย  และมีเอกสารอ้างอิงได้ตลอดเวลา  ซึ่งจะทำให้ระบบควบคุมอัตโนมัติ  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด  ปราศจากความผิดพลาดในการทำงาน  แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบควบคุมอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : Specification จะเป็นขั้นตอนที่ทำการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ของงานที่ต้องการทำการควบคุม โดยเฉพาะรายละเอียดหน้าที่และเงื่อนไขการทำงานต่างๆ ของระบบคววบคุม ซึ่งในตอนนี้จะทำให้เราได้ผงลัพธ์ออกมาดังนี้
- รายละเอียดต่างๆของงานควบคุม
- โครงสร้าง หรือ ภพร่างแสดงตำแหน่งของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
- โครงสร้างของระบบควบคุมหรือกระบวนการผลิต

ขั้นตอนที่ 2 : Design เป็นการนำข้อมูล  รายละเอียด  เงื่อนไขการทำงานต่างๆ  ของระบบควบคุม  มาจัดการให้อยู่ในรูปเหมาะสม  และง่ายในการทำความเข้าใจ  หรือในการเขียนโปรแกรม  ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเลือกให้อยู่ในรูปของแผนภาพ  หรือไดอะแกรม  เช่น  ฟังชั่นชาร์ทและไดอะแกรมแสดงการทำงาน(Displacement Step Diagram) เป้นต้น

ขั้ตอนที่ 3 : Realization จะเป็นการแปลงรูปของแผนภาพ  หรือ  ไดอะแกรม  ที่เราสร้างในขั้นตอนที่ 2 ให้โปรแกรมควบคุม  โดบเลือกใช้ภาษต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น LAD (Ladder  Diagram) , FBD  (Function  Block  diagram) , STL  (statement  List)  หรือ SFC  (Sequential  Function  Chart )  และทำการทดสอบการทำงานของโปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้นมาในทุกส่วน  ซึ่งโดยทั่วไปอุปกรณที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมควบคุม  และส่งถ่ายโปรแกรมให้กับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  จะสามารถทำการตรวจสอบความผิดพลาด  และสามารถแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมก่อนที่จะนำไปใช้ในระบบจริง

ขั้นตอนที่ 4 : Commissioning ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของระบบควบคุมอัตดนมัติหรือการทำงานของเครื่องจักร ในกรณีที่งานตวบคุมมีความซับซ้อนควรจะทดสอบการทำงานของโปรแกรมควบคุม กับระบบงานจริง ควรจะทำการทดสอบที่ละคำสั่ง (Step By Step) ซึ่งจะทำให้เห็นข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบควบคุม และโปรแกรมควบคุมง่าย และสามารถทำการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ทันที

ขั้นตอนที่ 5 : Documentation ในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเอกสารที่ใช้แสดงการทำงานทั้งหมดจะมีความจำเป็นสำหรับการซ่อมบำรุง และในกรณีที่ต้องการขยายระบบควบคุม เอกสารที่จำเป็นจะประกอบด้วย
- รายละเอียดของปัญหาหรืองานที่ต้องการควบคุมแบบร่างแสดงการทงาน  และภาพร่างแสดงตำแหน่งของเครื่องจักร  และเครื่องมือวัดภายในกระบวนการผลิต
- ไดอะแกรมวงจรต่างๆ เช่น วงจรไฟฟ้าและนิวเมติกแสดงการต่ออุปกรณ์ เป็นต้น

 

QR CODEบริษัท ออโตเซนเทรทด์ จำกัด
AUTOCENTRATED CO., LTD.


481/8 ซ.จรัญฯ37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 ประเทศไทย โทร.081-548-2673, 086-974-6545